Köp och leveransvillkor

Order

Innan ordern är giltig måste kunden skriva på en ordererkännande och sända tillbaka via e-mail eller brev.

Betalningsvillkor

När ordern är klar för beställning från fabriken så faktureras kunden 50% av orderbeloppet på grund av att varje beställning är måttanpassad efter kundens önskemål. Då leveransen är utförd fakturerar vi dig de resterande 50% av orderbeloppet. Vid fakturabetalning skall fakturan betalas inom 10 dagar från fakturadatumet via Bankgiro. För att fakturering skall vara möjlig ombedes kunden ange personnummer / organisationsnummer, för att sedvanlig kreditprövning kan göras. Du kan också dela upp betalningen räntrfritt i upp till 12 månader, vi samarbetar med Resurs Bank.

Ångerrätt

När beställningen är genomförd och ordern är lagd gäller ingen ångerrätt eftersom alla produkter är anpassade och tillverkade efter kundens önskemål.

Garanti

Vi ger upp till 10 års garanti på våra profiler och upp till 5 års garanti på våra glas. Vid bristfällig montering som påverkar produktens hållbarhet gäller inte garantin. Däremot gäller alltid full garanti då NordicEcoFönster monterar produkten.

Kontrollera din offert och order

Det är viktigt att alltid kontrollera din beställning. Köparen tar helt ansvar för att ordern stämmer med beställningen (offerten). Tillbehör anges alltid i offerten/ordern.

Frakt

Frakten levereras till angiven leveransadress och avisering med telefonnummer skall anges vid order. Det är mottagarens ansvar och skyldighet att ombesörja avlastning från bil med eventuella hjälpmedel som fraktbolaget kräver. Kostnader för hjälpmedel såsom truck, kran, kranbil etc. för att möjliggöra avlastningen kan aldrig debiteras NordicEcoFönster.
Vi levererar även från vår lager i Malmö med egen bil enligt överenskommelse. Vi ersätter inte försenad leverans. Alla leveranstider är uppskattade leveranstider under normala förhållanden.

Leveransmottagning

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Likaså skall leveransens omfattning kontrolleras så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med beställningen.

Fraktpriser

Fri frakt inom Skåne vid beställning över 20.000:-

Montering

Staten ger dig möjlighet att dra av 50% på arbetskostnaden vid ROT-arbete. Passa på att utnyttja ROT-avdraget nu så kommer våra montörer och plockar ur de gamla fönsterna och installerar in de nya. I installation ingår lister, fönsterbleck, bortforsling, grovstädning m.m.
Observera att reklamation av synliga fel eller skador, skall ske före montering. Felaktig vara får inte monteras utan vårt uttryckliga godkännande. Ring eller mejla oss idag och vi lämnar offert med fast pris på nya fönster inkluderat monteringen.

Tvist

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.

Force Majeure

Vi anser oss befriade från ansvar orsakade av omständigheter utanför vår kontroll såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, myndighetsåtgärder, fel eller förseningar i anslutna nät, arbetskonflikt eller underlåtenhet från någon som vi uttryckligen inte åtagit oss ansvar för.